Fundusze emerytalne Drukuj

Co to jest otwarty fundusz emerytalny?

Otwarty fundusz emerytalny (inne nazwy: fundusz emerytalny, OFE, drugi filar) jest częścią systemu emerytalnego, z którego w przyszłości będzie wypłacana emerytura.
Do otwartego funduszu emerytalnego co miesiąc ZUS przekazuje część Twojej składki na ubezpieczenie społeczne, którą do ZUS odprowadza pracodawca.

Pieniądze do OFE wpłaca wyłącznie ZUS. Klient nie może nic wpłacić sam.

W Polsce system emerytalny oparty jest na trzech sposobach (filarach) gromadzenia środków na przyszłą emeryturę:

 • I filar to ZUS (jest obowiązkowy). ZUS jest tylko jeden - nie masz wpływu na jego wybór.

 • II filar to otwarty fundusz emerytalny OFE (jest obowiązkowy) dla osób urodzonych po 31.12.1968r. MUSISZ go wybrać.

 • III filar (jest nieobowiązkowy) są to wszystkie inne metody odkładania kapitału na emeryturę.

 

Kto musi przystąpić do funduszu emerytalnego?

Do otwartego funduszu emerytalnego musi przystąpić każda osoba urodzona po 31.12.1968r., za którą jest odprowadzana składka emerytalna do ZUS.

Przykład:

 • pracuje na umowę o pracę,

 • pracuje na umowę zlecenie,

 • odbywa płatny staż,

 • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Jeżeli nie jesteś pewien, czy powinieneś wybrać otwarty fundusz emerytalny OFE, opisz nam swoją sytuację zawodową, a my odpowiemy na Twoje pytania.

 

Kiedy należy zapisać się do Otwartego Funduszu Emerytalnego OFE?

Zgodnie z ustawą fundusz emerytalny OFE powinno się wybrać w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pierwszej pracy. W praktyce jednak na wybór jest więcej czasu.

Osobom, które nie wybiorą OFE, zostanie losowo przydzielony jeden z funduszy emerytalnych działających na polskim rynku (zgodnie z ustawą trzy największe fundusze emerytalne nie biorą udziału w losowaniu), dlatego nie wolno poddać się losowaniu!

Jeżeli pracujesz i nie wybrałeś jeszcze funduszu emerytalnego, powinieneś to zrobić teraz.

 

Jak najlepiej wybrać fundusz emerytalny?

Nasza firma wybiera najlepsze fundusze emerytalne, podsumowując wszystkie niezależne rankingi.

Przy wyborze funduszu należy brać pod uwagę:

 • stabilność inwestowania funduszu emerytalnego,

 • wyniki inwestycyjne w średnim i długim okresie,

 • od 1 stycznia 2010 roku opłaty w wszystkich OFE zostały wyrównane i wynoszą 3,5%. Dlatego w tej chwili opłat i kosztów nie bierze się już pod uwagę przy wyborze funduszu emerytalnego,

 • jakość obsługi Klienta przez fundusz emerytalny.

Ewentualnie dodatkowo:

 • doświadczenie funduszy emerytalnych na rynkach finansowych,

 • wielkość funduszu emerytalnego,

 • ilość członków,

 • ocenę funduszu emerytalnego przez niezależnych ekspertów i instytucje.